Cavotec tar order på landströmsanslutning för containerfartyg

Cavotecs landstsrömsystem används av fartyg över hela världen. Foto: Cavotec

Cavotec har tagit en order på  landströmsanslutning för containerfartyg som byggs i Kina. Ordern lyfter fram Cavotecs roll som partner i omställningen av den globala maritima leveranskedjan.

Det sammanlagda värdet av beställningarna är cirka 4,5 miljoner euro och leveranser är planerade att ske under de kommande två åren. Cavotec kommer att leverera PowerAmpReel landströmanslutningssystem för ett antal nybyggda containerfartyg på 13 000 TEU och 7 000 TEU och som ägs av Chartworld respektive EPS.

Systemen kommer att göra det möjligt för fartygen att ansluta till landströmförsörjning där det är tillgängligt, vilket dramatiskt minskar utsläppen av koldioxid, kväve och svaveloxider och partiklar. Landström förbättrar luftkvaliteten i hamnen och närliggande bostadsområden. Cavotecs landkraftssystem spelar en viktig roll för att göra det möjligt för hamnar och rederier att minska sin miljöpåverkan och uppnå klimatmål.