Storbron i Västerås renoveras under hösten

Den 100-åriga Storbron i Västerås ska renoveras. Foto: Västerås Stad

Den cirka 100 år gamla Storbron i Västerås ska renoveras. Vid besiktning har man upptäckt att betongkonstruktionen försämrats. För att bron ska klara tung trafik behöver valvet renoveras och förstärkas.

Arbetet kommer att orsaka buller vid bilning och frakt av gammal betong. Därefter förstärks brovalvet. Det mest bullrande arbetet pågår i två etapper under sammanlagt två veckor. Arbetsområdet täcks in med ljuddämpande skivor

Renoveringen av Storbron är projekt 106 i Kraftsamling. Kraftsamling är ett samverkansarbete mellan Västerås Citysamverkan, fastighetsägare, företag, organisationer och Västerås stad för att tillsammans utveckla Västerås city.