Statlig finansiering av infrastrukturprojekt i Västerås

Tidigarelägger infrastrukturåtgärderna i Västerås och tidigarelägger byggnationen av 10 000 stationsnära bostäder. Foto: Västerås Stad

En regeringsutredning föreslår att staten bör ingå avtal om ett bostadspaket som möjliggör 10 000 stationsnära bostäder i Västerås. Avtalet innebär samtidigt att flera infrastrukturprojekt prioriteras i den nationella transportplanen och därmed säkrar statlig finansiering.

Regeringsutredningen Samordning för bostadsbyggande har identifierat Västerås som lämplig kommun för en större samlad exploatering med hållbart byggande. Nu lämnar utredningen in ett förslag till regeringen om att staten bör ingå avtal om 10 000 bostäder i Västerås inom ramen för stadsutvecklingsprojekten Mälarporten och Kopparlunden.

Förslaget är att staten ingår avtal med Västerås stad och Region Västmanland om ett bostadspaket – samtidigt som åtgärder för ombyggnation av spåranläggningar och Västerås nya resecentrum prioriteras i den nationella transportplanen. Liknande avtal har tidigare tecknats kring kommunala bostadspaket i Gävle, Knivsta och Uppsala.

– I praktiken innebär avtalet att staten tidigarelägger infrastrukturåtgärderna i Västerås och att Västerås stad då tidigarelägger byggnationen av 10 000 stationsnära bostäder de kommande 20-30 åren, säger utredaren Johan Edstav.

Ett avtal betyder att den statliga delen av finansieringen för att förverkliga Västerås nya resecentrum säkras. De statliga kostnaderna för åtgärderna ifråga under perioden 2022–2025 beräknas uppgå till cirka 700 miljoner kronor.

– Vi är väldigt positiva till utredningens förslag. Vi möjliggör fler bostäder, ett nytt resecentrum och får till viktiga infrastruktursatsningar för Västerås och Sveriges utveckling. Det är bra för alla parter, säger Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Västerås stad.