Folkomröstningen om Västerås flygplats klar

Västeråsborna vill behålla sin flygplats. Foto: Dependability

Nu är kontrollräkningen av röster klar i folkomröstningen om Västerås flygplats. En klar majoritet av västeråsborna vill behålla sin flygplats.

Valnämnden har kontrollräknat avgivna röster i kommunal folkomröstning i Västerås den 21 mars 2021 om Västerås flygplats. Kontrollräkningen visar att 9 832 personer röstade ja till avveckling av flygplatsbolaget. 35 276 personer röstade nej till avveckling av flygplatsbolaget. 45 108 giltiga röster lämnades in.

Kontrollräkningen gav vid handen att:

Totalt avgivna röster: 45 508

Varav antal ja-röster: 9 832 (21,80 %)

Varav antal nej-röster: 35 276 (78,20 %) 

Varav ogiltiga röster: 400

Valdeltagandet var: 37,78 %