Göteborgs Hamn expanderar i ytterhamnarna

Det belysta området i bilden ger en ungefärlig uppfattning av de områden som förvärvas av Göteborgs Hamn. Bild: Göteborgs Hamn

Göteborgs Hamn köper mark i Arendal i Göteborgs hamns ytterhamnar av Platzer Fastigheter. Avtalet tecknades tillsammans med säljaren och omfattar drygt 100 000 kvadratmeter mark, en del vattenarealer såväl som tre befintliga byggnader. Detta till ett överenskommet fastighetsvärde om 475 miljoner kronor.

– Göteborgs hamns utvecklingspotential finns på Hisingen vid ytterhamnarna. De investeringar som gjorts över tid av såväl Göteborgs Hamn som Trafikverket och Trafikkontoret i form av utvecklad farled, terminaler, väg- och järnväg parallellt med transportindustrins utveckling ger att den fortsatta expansionen av hamnen sker naturligt i ytterhamnarna, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn.

Ytorna som förvärvas av Göteborgs Hamn omfattar cirka 108 000 kvadratmeter mark. Därtill omfattar affären en vattenareal om cirka 69 000 kvadratmeter , 200 meter kaj samt tre kontors- och industribyggnader. Allt i anslutning till roro-terminalen i Älvsborgshamnen och de nya ytor som Göteborgs Hamn tillskapar vid invallning av Arendalsviken.

Förvärvet skapar förutsättningar för Göteborgs Hamn att utveckla hantering av rullande last inom roro- och färjesegmentet.

– Genom denna försäljning stärker vi Arendals koppling till hamnen och områdets position som Sveriges bästa logistikläge. Det ger oss även möjlighet att vidareutveckla övriga Arendal. Här kan vi erbjuda verklig hamnnära logistik, säger P-G Persson, vd på Platzer.