Skanska bygger ny trafikplats i USA 690 miljoner kronor

Projektet omfattar vidgning och ombyggnation av Big Bend Road. Foto: Skanska

Skanska har tecknat avtal med Florida Department of Transportation om att designa och bygga en ny trafikplats vid Interstate 75 och Big Bend Road i Hillsborough County, Florida, USA. Kontraktet är värt cirka 690 miljoner kronor, vilket kommer inkluderas i orderingången för USA för tredje kvartalet 2021.

Projektet omfattar vidgning och ombyggnation av Big Bend Road samt konfiguration av ramper till motorvägen I-75, vilket ska ge ett förbättrat trafikflöde. Big Bend Road kommer att uppgraderas till sex filer, tre i vardera riktningen. Förbättringarna omfattar utbyte av befintliga broar, ökad tillgänglighet för fotgängare och cyklister, uppgraderingar av vägbelysning samt justering och installation av vattenledningar. Den nya trafikplatsen ska vara färdigställd i augusti 2024.