Nattligt underhåll på Sundsvallsbron

Trafikverket utför underhållsarbeten på Sundsvallsbron som periodvis kommer att vara avstängd nattetid. Foto: Trafikverket

Underhållsarbeten ska utföras på Sundsvallsbron under septembet och därförhålls bron stängd kvälls- och nattetid mellan klockan 19.00 - 06.00. Trafiken leds om via E14, räkna med längre restid.

Det är dags för de årliga spolningsarbetena av brons övergångskonstruktioner, det vill säga den konstruktion som förbinder brospannen med varandra och med landsidorna.   

– Utöver spolingsarbetena passar vi även på att utföra andra underhållsarbeten på bron. För att minimera störningarna genomför vi arbetet i huvudsak under nattetid när det är färre trafikanter. Vi beräknar att arbetet tar två nätter, berättar Trafikverkets projektledare John Löfgren.

– Vi leder om fordonstrafiken på E4 via E14, Timmervägen och Birsta. I Nacksta pågår bygget med nya E14 där omledning sker via Tegelvägen genom industriområdet i Nacksta. Räkna med något längre restid, uppmanar John.