Kristianstadsvägen i Hässleholm får rejäl upprusting

Kristianstadsvägen Hässleholm rustas upp. Karta: Hässleholms kommun

Kristianstadsvägen i Hässleholm kommer att vara avstängd på olika ställen mellan Borggårdsgatan och Östra Hagagatan. Vägen är i stort behov av underhåll och ska bli ordentligt upprustad för att hålla för påfrestningar framöver.

Kristianstadsvägen ska få helt ny asfalt och ny smågatstenen utmed sträckan och i Stattenarondellen, men vägen blir inte omgestaltad i övrigt. Hässleholms kommun bygger om i etapper, för att hela sträckan inte ska vara avstängd samtidigt.

– Vi är medvetna om att detta ställer till det för många i vardagen en tid, men vi hoppas att det ska flyta på så bra som möjligt. Vi stänger av vägen helt för att kunna jobba så snabbt vi kan, och för att få en säkrare arbetsmiljö, säger Ronny Nilsson, avdelningschef på tekniska förvaltningen.

  • Etapp 1: Stattenarondellen,
  • Etapp 2: Sträckan mellan Turbanrondellen och Stattenarondellen. Stattenarondellen är öppen åt tre håll, men inte västerut. Turbanrondellen är öppen åt två håll, men inte österut.
  • Etapp 3: Sträckan mellan Stattenarondellen och Östra Hagagatan, . Stattenarondellen är öppen i tre ben, men inte österut.

Olika faktorer, till exempel vädret, material och ledningar som behöver bytas, påverkar om tidsplanen behöver ändras efter hand.