Besöksnäringen inser vikten av att erbjuda elbilsladdning

Dalakraft initiativtagare till laddinfrastruktur i Dalarna. Foto: Visit Dalarna

Allt fler besökare kommer till Dalarna i elbil och tillgång till laddstationer ses numera som en självklarhet av gästen. Dock kräver det att aktörer inom besöksnäringen inser vikten av att erbjuda laddning och vilken avgörande konkurrensfördel det kan vara i kampen om framtidens besökare.

För en mer hållbar besöksnäring blir det allt viktigare att kunna möta det snabbt växande behovet av utbyggd laddinfrastruktur. Redan nu växer efterfrågan - och den blir allt större. Därmed blir det en både stor och viktig konkurrensfördel för de aktörer och destinationer som kan erbjuda ett välfungerande nät för elbilsresenärer.

– Vi vet att allt fler människor skaffar elbil och att de flesta besökare i Dalarna reser med egen bil. Att då kunna erbjuda goda möjligheter till laddning, så att besökare kan ta sig runt i elbil på ett fungerande sätt, är oerhört viktigt. Framtiden är i mångt och mycket redan här och även om många aktörer inom besöksnäringen börjar få upp ögonen för det här, behöver vi tillsammans med olika aktörer öka takten. Samtidigt är frågorna fortfarande många. Vad ska man tänkta på när man planerar för installation av laddstationer, vad kostar det, vad gäller försäkringsmässigt och vad krävs av mig som företagare? säger Jonas Rosén, vd på Visit Dalarna.

Dalakraft är en av de aktörer som tidigt tagit ansvar, då de är en av initiativtagarna till skapandet av en laddinfrastruktur i Dalarna.

– Vi vill att Dalarna ska vara valbart för turister som kör elbil och vara en konkurrenskraftig region. På Dalakraft vill vi självklart dra vårt strå till stacken för att göra Dalarna livskraftigt och redo för framtiden. Men det finns fler aktörer som måste agera, och det nu, för att svara mot det snabbt växande behov vi redan ser, säger Mats Bengtsson, vd på Dalakraft.