Trafikverket förstärker omledningsvägen för Strömsundsbron efter skyfall

Skyfall påverkar arbetena på Strömsundsbron. Foto: Trafikverket

Ett skyfall med regn fick stor påverkan på väg 345 mellan Hallviken-Ulriksfors som under helgen fungerat som omledningsväg när Strömsundsbron repareras.

– Vår driftentreprenör är nu på plats för att förstärka vägen på utsatta ställen. Vi kommer också att skapa fler mötesplatser längs vägen för att förbättra framkomligheten. Åtgärderna beräknas vara klara till kommande avstängning, säger John Löfgren, projektledare Trafikverket.

Trafikverket. undersöker även möjligheterna att låta motorcyklar under låg hastighet få passera Strömsundsbron under avstängning. Det är också möjligt att välja omledningsväg via väg 345 mot Ramsele och avfart mot Görvik. Men här får man räkna med betydligt längre restid. Information om alternativ omledning går även ut via SMS-tjänsten.