Jonab Anläggnings går till Infrea

Jonab Anläggnings överlåter samtliga aktier till Infrea. Foto: Jonab Anläggnings

Infrea ingått avtal om överlåtelse av samtliga aktier i Jonab Anläggnings till Infrea. Slutförandet av transaktionen är villkorat av konkurrensmyndighetens godkännande och tillträde förväntas ske den 1 september 2021.

Jonab Anläggnings utför mark- och anläggningsentreprenadarbeten i primärt södra och västra Sverige och omsatte drygt 340 miljoner kronor under 2020.