Nordisk Bergteknik förvärvar Berg & Betongförstärkning

Nordisk Bergteknik gör förvärv. Foto: Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik har ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Berg & Betongförstärkning Jarl-Eric Majqvist.. Genom förvärvet stärker Nordisk Bergteknik sitt erbjudande ytterligare inom grundförstärkning, inte minst i Västra Götaland som är en expansiv region med hög efterfrågan.

Berg & Betongförstärkning grundades 2005 och omsätter cirka 20 miljoner kronor. Bolaget har ett 10-tal medarbetare med spetskunskap  inom grund- och bergförstärkning, källarutgrävningar och huslyft. Bolagets uppdragsgivare återfinns bland offentlig förvaltning, inom industrin samt bland kommersiella och privata fastighetsägare. Verksamheten har sin bas i Kungsbacka och verkar främst i västra Sverige men åtar sig uppdrag i hela Sverige.

– Genom förvärvet av Berg & Betongförstärkning fortsätter vi stärka vår marknadsposition på Västkusten, framför allt i Göteborgsregionen vilket är väldigt positivt då det är ett expansivt område. Nu skapar vi möjlighet att utveckla samarbetet och fortsätta tillväxtresan tillsammans”, säger Andreas Christoffersson, vd Nordisk Bergteknik.

Preliminär köpeskilling uppgår till 22,6 miljoner kronor. Delar av köpeskillingen kommer återinvesteras genom köp av aktier i Nordisk Bergteknik, varvid dagens ägare blir långsiktiga ägare i Nordisk Bergteknik.