Transtema förvärvar laddföretaget North Projects

North Projects erbjuder installation, drift, service och underhåll samt betallösningar. Arkivbild

Transtema Group har förvärvat 100 procent av aktierna i North Projects Group och North Projects Solutions. North Projects omsatte under 2021 cirka 30 miljoner kronor och har 12 anställda. North Projects har varit verksamma sedan 2016 och är idag fokuserade på den snabbt växande marknaden för laddinfrastruktur där bolaget erbjuder installation, drift, service och underhåll samt betallösningar/molntjänster.

North Projects kommer drivas vidare av tidigare huvudägare och VD Marcus Andersson tillsammans med befintlig ledningsgrupp. Transtema tillträder omgående.

– Transtema, med sin rikstäckande organisation för installation och service, kommer möjliggöra en snabbare expansion inom den växande laddinfrastrukturmarknaden för North Projects. I och med att vi nu kliver in som ett dotterbolag i Transtema-koncernen kan vi erbjuda både nya och befintliga kunder laddstationer med tillhörande tjänster och produkter i hela landet, säger Marcus Andersson, vd för North Projects.

– Förvärvet av North Projects innebär att vi förstärker koncernens satsning inom laddinfrastruktur där vi ser en stor befintlig och kommande efterfrågan av drift och servicetjänster. North Projects är ett snabbväxande bolag med lösningar och kompetens som väl kompletterar vår egen verksamhet och organisation. Beaktat bolagets storlek har förvärvet ingen väsentlig finansiell påverkan idag men förväntas ge en god effekt på sikt. Vi känner Marcus och hans ledningsgrupp sedan många år och med deras energi, drivkraft och kompetens är vi övertygade om att vi snabbt kommer växa koncernens affärer inom laddinfrastruktur. säger Henning Sveder, vd och Koncernchef för Transtema