Sitowise förvärvar IT-företaget Infracontrol

Infracontrol är specialiserade på digitala lösningar och konsulttjänster inom infrastruktur. Foto: Infracontrol

Det nordiska specialistföretaget inom infrastruktur, byggbranschen och digitala lösningar, Sitowise, har förvärvat det svenska IT-företaget Infracontrol. Tillsammans kommer de båda företagen att driva på utvecklingen av intelligenta lösningar för smarta städer och därmed kunna bidra ännu bättre till ett mer hållbart samhälle. Infracontrol tillhandahåller idag tjänster och systemlösningar till såväl kommuner som nationella transportmyndigheter.

Infracontrol grundades 1993 och har lång erfarenhet av att tillhandahålla tillförlitliga och användarvänliga IT-lösningar för trafik och infrastruktur. Infracontrols kompetens omfattar bland annat system för fjärrstyrning av broar och slussar, styr- och övervakningssystem för trafikanläggningar samt trafiklednings- och trafikinformationssystem.

– Förvärvet accelererar vårt strategiska mål om att bli ledande i Norden inom digitala lösningar för infrastruktur och mobilitet. Tillsammans med Infracontrol får vi en mer fram-trädande position, i synnerhet inom mobilitets- och trafiksektorn. Vi har också eftersträvat en starkare närvaro inom operativa och realtidsbaserade digitala tjänster, och vår sammanslagning är ett viktigt steg framåt i detta avseende”, säger affärsområdesdirektör Teemu Virtanen från Sitowise.

– Detta innebär stora nya möjligheter för oss båda. Våra företag kompletterar varandra väl och bildar en mycket stark organisation för gemensam tillväxt. Med IT-lösningarna från Infracontrol och med styrkan hos Sitowise organisation kommer vi att kunna hjälpa våra kunder på ett ännu bättre sätt. Behovet av ett smartare samhälle ökar snabbt, och tillsammans kommer vi att bli ännu starkare i vårt bidrag till en mer hållbar framtid”, säger Johan Höglund, vd på Infracontrol.

Infracontrol är specialiserade på digitala lösningar och konsulttjänster inom trafik och infrastruktur, till exempel trafikstyrning, driftövervakning, säkerhet och informationshantering. SaaS-tjänsten Infracontrol Online används i över 160 organisationer och hjälper framför allt städer och kommuner att effektivisera och förenkla sin tekniska förvaltning.

Förvärvet skapar en plattform för Sitowises framtida tillväxt i Sverige inom digitala lösningar. Samtidigt kompletteras Sitowises tjänsteutbud i Sverige. För närvarande omfattar Sitowises tjänster i Sverige konstruktionsteknik och HPAC för infrastruktur.

– Mobilitet och trafik är centrala funktioner för att kunna skapa smarta och hållbara städer. Vi ser Infracontrol som ett mycket framstående företag i denna bransch. Tillsammans har vi passionen, personalen, kunskapen och det tekniska ramverket som krävs för att hjälpa städer och andra aktörer att fatta hållbara beslut, bibehålla en effektiv daglig drift och få situationsmedvetenhet i realtid, säger Virtanen.

Infracontrol består idag av cirka 30 specialister och kommer efter förvärvet att fortsätta som ett dotterbolag till Sitowise. Johan Höglund fortsätter som vd för Infracontrol. Infracontrols mycket kompetenta specialister kommer att fortsätta i sina nuvarande positioner.