Lägger lignin i halvvarm asfalt

Peabs teststräcka med asfaltlignin. Foto: Peab

Peab Asfalt har genomfört lyckade teststräckor med lignin i halvvarm asfalt på väg 205 vid Loka Brunn, Bergslagen. Tack vare att byta ut en del av bitumen som framställs av råolja och är en fossil produkt, med lignin som kommer från skogsindustri och är förnyelsebar, minskar Peab Asfalt ytterligare sitt klimatavtryck.

Vid Loka Brunn på väg 205 i Bergslagen har ett större förstärkningsarbete utförts av Peab Asfalt. Vägen trafikeras av tunga transporter och är även en populär vägsträcka för turister. Totalt cirka 7,5 kilometer väg har förstärkts av grus och bergmaterial samt ett nytt lager av halvvarm asfalt har påförts. Asfalten som har producerats i ett så kallat ångturboverk förväntas få en lång livslängd och så också de provsträckor som utförts. På ett antal provsträckor har lignin blandats i vilken ersätter en del av det bitumen som normalt används i asfaltproduktion.

– Det är viktigt att producera provsträckor som ger oss intressant information och resultat som vi kan följa upp. Vi har gjort provblandningar på labb och försökt förbereda oss för produktionen. Det är skönt när allt fungerar och alla inblandade har gjort ett fantastiskt jobb, säger Lars Jansson biträdande chef för Teknikorganisationen på Peab Asfalt.

Fortsatta försök och fler provsträckor behövs då utvärdering tar tid. Väderförhållanden och olika årstiders påverkan är svårt att testa på labb, likaså de verkliga förutsättningarna när väl tillverkning sker. I det här försöket kan vi utvärdera ett nytt angreppssätt för att tillsätta lignin vid tillverkningen av asfalten. Nu återstår en mängd efterföljande analyser i laboratorium och naturligtvis att följa upp provsträckorna på vägen för att se prestandan över tid.

Halvvarm tillverkning har traditionellt lägre klimatutsläpp än varmt tillverkad asfalt och ger en längre teknisk livslängd på lågtrafikerade vägar tack vare sina flexibla egenskaper.

– Att prova ligninets egenskaper i asfalt även vid den här typen av beläggning är viktigt för framtiden, både för lägre utsläpp och för att se om ligninet tillför positiva produktegenskaper, säger Mats Wendel Innovationsstrateg på Peab Asfalt.

De här provsträckorna ingår i EU-finansierade projektet Rewofuel där SEKAB i Örnsköldsvik producerat lignin och Peab Asfalt utför tester med lignin i asfaltproduktion. I projektet ingår elva företag från åtta länder som samverkar för att utveckla nya biobaserade produkter av restprodukter från skogsbruk, bland annat för biobränsle till flyg.