Nu genomförs geotekniska fältundersökningar för Roslagsbanan till city

Region Stockholm genomför markundersökningar för Roslagsbanan till city. Foto: Region Stockholm

Nu startar Roslagsbanan till city de markundersökningar som behövs för att ta reda på mer om förutsättningarna till den planerade tunneln för järnvägen. Undersökningarna kommer påbörjas i Nationalstadsparken och skapar underlag till bra planering för rätt läge och byggteknik. I planerna för Roslagsbanan till city finns en fyra kilometer lång tunnel som går från Universitetet via Odenplan till T-Centralen. Just nu utreder Region Stockholm den bästa möjliga dragningen för tunneln.

Region Stockholm genomför nu geotekniska fältundersökningar i närheten av där tunneln planeras att byggas för att kartlägga bland annat markförhållanden, bergnivåer och grundvattennivåer. Undersökningarna genomförs för att kunna planera och bygga tunneln på bästa sätt och med minsta möjliga påverkan på omgivningen.

Fältundersökningarna genomförs dagtid i Nationalstadsparken. Undersökningsområdet ligger på västra sidan av Roslagsbanan, från södra delen av station Universitetet och ner till södra delarna av Frescati Hage, vid gränsen mot Kräftriket.

Resultaten från undersökningarna tas med in i den fortsatta planeringen av projektet för att utreda vidare och kunna föreslå bästa läge och byggmetod för tunneln. Just nu håller projektet på med den så kallade lokaliseringsutredningen som kommer att färdigställas senare.