Öresundskraft satsar på laddning av tunga fordon

Elektrifiering är en av lösningarna för att minska utsläppen från transportsektorn. Foto: Öresundskraft

När transportbranschen elektrifieras och när tillverkarna av fordon satsar på eldrift så behöver laddinfrastrukturen byggas ut. I Helsingborg tar Öresundskraft nu täten för en satsning på laddplatser för tunga fordon.

I Helsingborg är frågan högt på dagordningen. Staden är ett logistiknav och utsågs förra året till ett av Sveriges absolut bästa logistiklägen. Här spelar den starka infrastrukturen med E4, E6, flera järnvägsanslutningar och Helsingborgs Hamn stor roll.

Fordonsladdning har varit en del av Öresundskrafts affär sedan 2014. Då bildade Öresundskraft det som senare kom att bli Mer Sweden, Sveriges ledande laddoperatör för personbilar. Därtill har Öresundskraft bidragit till att elektrifiera både fartygs- och busslinjer i Helsingborg.

– Vi ska bidra till omställningen av transportsektorn genom att bygga ut laddinfrastrukturen, detta som en del av det skånska elektrifieringslöftet. Därför inleder vi nu en satsning för att möjliggöra laddning av fordon för tunga transporter. Just nu har vi en tät dialog med logistikföretag, logistikköpare och fordonstillverkare om lämpliga laddplatser för regionala godstransporter. Vi siktar på att ha den första på plats under våren 2022. Det berättar Anders Östlund, vd på Öresundskraft.

– Med vår kunskap om det lokala energisystemet kan vi bygga hållbara laddningslösningar som möter transportsektorns behov och som belastar systemet på ett sådant sätt att vidare elektrifiering blir möjlig. Och vi har både erfarenhet och kunskap om de tekniska förutsättningarna för höga effektuttag vilket blir avgörande för logistikföretagens elektrifiering av sina transporter.