Göteborgs Hamn utvecklar Halvorsäng tillsammans med Castellum

Visionsbild över hur logistiknavet Halvorsäng vid Göteborgs Hamn kan komma att gestalta sig. Foto: Göteborgs Hamn

Göteborgs Hamn har tecknat en avsiktsförklaring med Castellum om att tillsammans utveckla området Halvorsäng till ett ledande logistiknav. Samarbetet är avsett att gå vidare i ett joint venture-bolag där parterna äger lika delar.

Syftet med partnerbolaget är att ta ansvar för att gemensamt utveckla, projektera och bygga logistikfastigheter inom Halvorsäng och att därefter äga, förvalta och hyra ut de uppförda logistiklokalerna. Markområdet uppgår till cirka 270 000 kvadratmeter markareal, varav cirka 155 000 kvadratmeter byggyta. Området ska vara färdigutvecklat inom 4 år, och projektstart beräknas ske under 2021.

– Vi har landat i en fördelaktig lösning för alla inblandade där Göteborgs Hamn AB fortsatt kommer att ha kvar rådighet över marken. Samtidigt delar vi investeringskostnader och risker med en partner som har stor kunskap och erfarenhet av logistikfastighetsutveckling. Det kommer att gynna hamnen som helhet, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn.

Ett positivt beslut fattades av kommunstyrelsen i förra veckan. För att bolagsbildningen ska kunna ske är förutsättningen ett godkännande i kommunfullmäktige.

– Nu hoppas vi på ett positivt beslut även i kommunfullmäktige för ett långsiktigt samarbete kring logistikfastigheter som bidrar positivt till parternas mål och skapar nya arbetstillfällen i regionen, säger Henrik Saxborn, vd för Castellum.

Castellums initiala investering för 50 procent av markförvärvet beräknas uppgå till cirka 400-450 miljoner kronor. Utöver markförvärvet beräknas en investeringsvolym om ytterligare cirka 550 miljoner kronor för Castellums del. Castellum valdes till hamnens partner genom en urvalsprocess som avslutades i slutet av förra året. I processen har hamnbolaget tagit ställning till ett flertal bud där bland annat ekonomi och miljöarbete varit viktiga faktorer.