DFDS-färjorna i Köpenhamn förses med landström

Landström reducerar fartygens utsläpp markant medan de är i hamn. Foto: J.Thyssen/MarketSquare

Entreprenadarbetet för att etablera en landströmsanläggning vid DFDS-terminalen i Köpenhamn är i full gång. Satsningen är ett samarbete mellan CMP och DFDS med Actemium som entreprenör och COWI som teknisk rådgivare. Anläggningen förväntas att vara i drift under sensommaren 2021 och gör det möjligt för DFDS-färjorna Crown Seaways och Pearl Seaways, att reducera fartygens utsläpp markant medan de är i hamn.

CMP:s och DFDS gemensamma landströmsinitiativ går hand i hand med de båda bolagens ambitioner om att bidra till att göra hamnaktiviteterna i Köpenhamn grönare. När landströmsanläggningen har etablerats blir det möjligt för färjorna att stänga fartygets generatorer och reducera utsläppen av luftförorenande stoft och partiklar.

– Vi har sedan 2019 använt landström på våra fartyg i Oslo hamn och ser fram emot att också kunna minska mängden luftföroreningar av stoft och partiklar när fartygen ligger vid DFDS terminal i hamnen i Köpenhamn. Vi vet från Oslo, att det har en särskilt positiv påverkan på miljön i och omkring hamnen och i synnerhet för de invånare som bor nära våra terminaler, säger Torben Carlsen, CEO på DFDS.

– Lång tid av planering, projektering och upphandling bär nu frukt när landströmsanläggningen tas i drift i slutet av sommaren. Landströmsinitiativet är av stor betydelse för oss och en viktig milstolpe i vårt arbete med att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål. Att kunna förverkliga detta i nära samarbete med DFDS känns riktigt bra och vi gläder oss till att färjorna redan i sommar kan ansluta till landström även när de ligger vid kaj i Köpenhamn, säger Barbara Scheel Agersnap, CEO på Copenhagen Malmö Port.

Den svenskbaserade totalentreprenören Actemium etablerar en s.k. OPS-anläggning, Onshore Power Supply, i Köpenhamn. Det är en marknadsledande lösning för elektriska landbaserade anslutningar till fartyg. Actemium har sedan tidigare anlagt 16 OPS anläggningar i Norden, bland annat en OPS-anläggning i Oslo, som DFDS-färjorna nyttjar idag.

– Vi på Actemium tycker att detta är ett ärorikt uppdrag och är glada för förtroendet vi fått. I uppdraget ingår också att vi utför mark- och installationsarbeten på plats, fjärrövervakning, drift och underhåll. På kajen installeras dessutom en fjärrmanövrerad kran för anslutning till färjan i respektive färjeläge. Vi på Actemium är mycket stolta över hur våra OPS-anläggningar hjälper våra kunder och användare till en mer hållbar framtid som är mindre beroende av fossila bränslen säger André Olofsson, projektledare på Actemium OPS.