Köpenhamns första landströmsanläggning har invigts

Landströmanläggningen är resultatet av ett partnerskap mellan CMP, Actemium och DFDS. Foto: CMP

En ny landströmsanläggning har invigts vid DFDS-terminalen i Köpenhamn av bland andra Köpenhamns överborgmästare Lars Weiss. Anläggningen reducerar fartygens koldioxidutsläpp när de är i hamn, vilket säkerställer att luften blir renare till fördel för miljön och inte minst grannarna på Østerbro.

Med den nya anläggningen får DFDS-färjorna nu möjlighet att ansluta sig till landström i både Köpenhamn och Oslo. Anläggningen är resultatet av ett partnerskap mellan Copenhagen Malmö Port, CMP, och DFDS, som gör det möjligt att stänga av fartygens generatorer i hamn och därmed avsevärt minska utsläppen av luftföroreningar och partiklar.

Köpenhamns överborgmästare Lars Weiss deltog i invigningen av anläggningen när Pearl Seaways anslöts under förmiddagen.

– Med den nya landströmsanläggningen tar vi ett viktigt steg mot ett Köpenhamn med mindre luftföroreningar. Det är bra för både klimatet och grannarna till hamnen, att färjorna nu kan stänga av dieselmotorn och ansluta till klimatvänlig el när de lägger till. Jag ser också fram emot att etablera landström för kryssningsfartygen vid Langelinie och i Nordhavn, så snart Folketinget har ändrat lagstiftningen, säger Lars Weiss (S), överborgmästare i Köpenhamn.

Hos CMP och DFDS är glädjen och tillfredsställelsen stor över att färjorna nu kan anslutas till landström och därmed utvecklas i en grönare riktning.

– Invigningen av landströmsanläggningen för DFDS-färjorna utgör ett viktigt steg i vårt arbete för att göra hamnaktiviteterna i Köpenhamn lite grönare. Jag vill tacka DFDS, vår tekniska rådgivare COWI samt vår huvudentreprenör Actemium för samarbetet och för att ha förverkligat projektet, som kommer att ge en stor klimat- och miljövinst, säger Barbara Scheel Agersnap, CEO för Copenhagen Malmö Port.

– Jag är stolt över att kunna presentera den första landströmsanläggningen i Köpenhamn som gynnar både passagerarna och den lokala miljön. Det här är resultatet av ett gediget partnerskap mellan CMP, Actemium och DFDS. Vi står inför en grön omställning som är oerhört komplex och det är just partnerskap och samarbeten som detta som är avgörande när vi utvecklar gröna, innovativa lösningar och rör oss i rätt riktning, säger Peder Gellert Pedersen, Executive Vice President och ansvarig för färjedivisionen hos DFDS.

Landströmsanläggningen för DFDS är den första i Köpenhamn, men kommer inte att vara den sista. Under 2024 förväntas kryssningsfartygen i Köpenhamns hamn kunna använda landström när de ligger vid kaj i Ydre Nordhavn och vid Langelinie på Østerbro.

– Det gläder oss att landström nu kommer till Köpenhamn. Den här anläggningen kommer inte att vara den enda landströmsanläggningen i Köpenhamn. Just nu söker vi efter rådgivare till arbetet med att etablera landström för stadens kryssningsfartyg i Ydre Nordhavn och på Langelinie, så att vi i framtiden kan säkerställa lägre koldioxidutsläpp från fartygen och därmed renare luft för Köpenhamnsborna, säger By & Havns vd Anne Skovbro.