Helsingborgs hamn först i Sverige med elektriska dragbilar

Varje eldragbil innebär en årlig utsläppsminskning med 5,6 ton koldioxid. Fotograf: Charlotte Carlberg Bärg

Helsingborgs Hamn har som mål att vara Sveriges mest hållbara hamn 2022. Ett viktigt steg mot att driva en helt fossilfri verksamhet har tagits: Helsingborg blir första hamn i Sverige med elektriska dragbilar och för laddinfrastrukturen står ABB.

Personbilarna i hamnen har redan elektrifierats och nu har första steget i elektrifieringen av arbetsfordonen tagits: investeringen i fyra elektriska dragbilar från holländska Terberg som ska köra containrar till och från båtarna i den tre kilometer långa hamnen. Varje eldragbil innebär en årlig utsläppsminskning med 5,6 ton koldioxidekvivalenter. Eftersom eldragbilarna inte släpper ut några föroreningar som kväve eller svaveloxider kommer även luftkvaliteten i hamnen att förbättras.

x

Helsingborg blir första hamn i Sverige med elektriska dragbilar och för laddinfrastrukturen står ABB.  Fotograf: Charlotte Carlberg Bärg

– Vi strävar efter att vara Nordens modernaste hamn och vårt omfattande hållbarhetsarbete är en viktig del av det. Investeringar i innovativ teknik som ökar kapaciteten och förbättrar hållbarheten är en förutsättning för att nå våra hållbarhetsmål, säger Bart Steijaert, vd Helsingborgs Hamn.

Ett hamnområde med mycket gods och tung trafik är en utmanande miljö att elektrifiera. Den ställer krav på robusta DC-laddare med höga effekter och valet föll därför på den nya modellen Terra 184 på 180 kW som gör det möjligt att antingen ladda ett fordon på full effekt eller dela på effekten och ladda två samtidigt. De fyra högeffektsladdarna från ABB köptes in via energiteknikdistributören Rexel.

– Terra 184 är en robust laddare som klarar av att leverera den höga effekt som dragbilarna kräver. Tack vare att ABB själva utvecklar både mjuk- och hårdvara så har vi en väldigt djup kompetens inom elektrifiering. Det är något som kommer våra kunder både lokalt och globalt till godo, säger Jenny Miltell, säljare på ABB Electrification i Sverige. ”Det här är ett första viktigt steg på väg mot Helsingborgs Hamns mål att bli helt fossilfri. Men en av de viktigaste fördelarna, förutom minskad miljöpåverkan, är att elektrifieringen bidrar till en tystare och renare hamn och därigenom en bättre arbetsmiljö för alla som arbetar där.”

I Helsingborgs Hamn har laddinfrastrukturen planerats så att dragbilarna med små laddningsraster ska klara en hel dags produktion utan någon längre laddning. Simuleringar har gjorts på hur eldragbilarna ska fungera med laddningsmönster som naturligt följer personalens pauser. Enkelhet har varit viktigt, och snabbladdarna från ABB har placerats lätt tillgängliga för hamnens personal.

– I första fasen testar vi fyra dragbilar och fyra laddare. Fungerar det bra kommer vi att titta på upphandling av ytterligare elektrifierade dragbilar. Målet är att vi ska ha helt fossilfria arbetsfordon 2024, säger Christina Argelius, teknikchef Helsingborgs Hamn.