Bron över Norra Bohusbanan vid Säm öppnar för trafik

Bron färdig och redo för trafiköppning. Foto: Trafikverket

Nu har den nya bron över Norra Bohusbanan vid Säm öppnat för trafik. En efterlängtad trafiköppning och slutet på en lång omväg för trafikanterna som nu återigen kan köra väg 163 mellan Grebbestad och Tanumshede. Sedan den gamla bron revs i augusti 2020 har trafikanterna behövt ta en omväg via Lurmotet eller Grindmotet.

Att bygga nära och ovanför tågspåren har inneburit en rad säkerhetsåtgärder som gör att arbetet har tagit lite längre tid än en vanlig vägbro, drygt nio månader. Trafikverket har använt en extra skonsam grundläggningsmetod eftersom vi arbetar nära den trafikerade järnvägen.

x

Den nya bron med en formställning för gjutning. Under syns en skyddande portal för tågen. Foto: Trafikverket

Den nya bron innebär bättre trafiksäkerhet och framkomlighet på Väg 163, bron är mer robust och bredare än den gamla bron, vilket innebär att även tunga fordon nu kan mötas på bron.

Trafikverket höjer hastighetsbegränsningen från tidigare 50 till 60 kilometer i timmen eftersom brons nya bredd och siktförbättrande åtgärder gör en högre hastighet möjlig utan att kompromissa trafiksäkerheten.

Busstrafiken kommer inledningsvis att fortsätta köra på den omledningsväg som varit gällande under byggtiden. I samband med tidtabellsskifte kommer bussarna att återigen att trafikera bron.