Trafikverket tar ledartröjan när det gäller miljöbetong

Thomas Betongs fabrik vid Centralen. Foto: Thomas Betong

Entreprenaden E02, station Centralen, i projekt Västlänken i Göteborg är det första projektet av dignitet där Trafikverket använder en kraftigt klimatförbättrad betong. Den nya tekniken sänker klimatbelastningen och uppfyller redan ett stort antal av de krav som Trafikverket kommer att ställa 2025 till 2029.

– Vi på Trafikverket vill ligga i framkant när det gäller teknikutveckling och när Thomas Betong och NCC presenterade en klimatförbättrad betong, som dessutom innebar bibehållen kvalitet och förbättrad ekonomi, var det självklart för oss att titta vidare på den. Det gjorde vi och därför är det stora delar av den som vi nu använder i projekt Station Centralen i Västlänken, säger Mikael Larsson, projektledare, Trafikverket.

– Cementtillverkning är en stor källa till CO2-utsläpp. Ju mindre cement vi kan använda i betongen framöver och istället ersätta den med andra mer klimatneutrala bindemedel, ju bättre är det för miljön, avslutar Mikael Larsson, projektledare Trafikverket.