Cavotec investerar 20 miljoner euro i elektrifiering och automatisering av hamnar

Mikael Norin, vd för Cavotec. Foto: Cavotec

Den snabbt växande marknaden för elektrifiering och automatisering av hamnar runt om i världen beräknas vara värd flera miljarder euro de närmaste åren. Cavotec kommer att investera 20 miljoner euro i teknik, teknik och affärsutveckling under de närmaste fem åren för att stärka sin ledande position och för att möta den förväntade efterfrågan.  Det globala Cavotec-teamet kommer att växa med uppskattningsvis 320 personer, en ökning med 60 procent, med två tredjedelar ingenjörer.

– Vi befinner oss nu vid en böjningspunkt där våra kärnmarknader genomgår en drastisk förändring där det som har varit nischmarknader för cleantech blir massmarknader. Endast i Europa måste mer än 2 500 hamnar drastiskt minska utsläppen genom att erbjuda Shore Power, en Cavotec-specialitet, till besökande fartyg under de närmaste 5 till 10 åren. Vår automatiserade förtöjningsteknik har en lika outnyttjad potential med uppskattningsvis 4 700 hamnar över hela världen som är lämpliga för automatisering för att öka effektiviteten och minska föroreningarna. Vi kommer att investera i försäljning, marknadsföring, teknik och teknik för att fullt ut utnyttja denna utveckling och vår ledande marknadsposition, säger Mikael Norin, vd för Cavotec.

Ett EU-direktiv uppmuntrar hamnar att anta elektrifieringssystem från land till fartyg (Shore Power) för att minska utsläppen från fartyg när de är i hamn. 2025 kommer denna rekommendation att bli bindande för alla europeiska hamnar. I American Jobs Act planerar president Biden att spendera 17 miljarder USD på den amerikanska sjöfartsinfrastrukturen med ett särskilt omnämnande av behovet att mildra effekterna av föroreningar från hamnar. Cavotec är marknadsledande på dagens nischmarknader för cleantech för hamnar och industriella applikationer.

Cavotec har utrustat cirka 600 av världens containerfartyg samt hundratals hamnar runt om i världen med sina Shore Power-system. Senast har Cavotec utvecklat ett automatiserat e-laddnings- och förtöjningssystem för världens första autonoma batteridrivna flotta utan utsläpp. Cavotec är också verksamt inom CharIN, Charging Interface Initiative, ett nätverk av företag som utvecklar globala standarder för laddning av batteridrivna fordon med fokus på hög effekt, höghastighetsladdning för kommersiella och industriella fordon.

– Varje dag - i tusentals hamnar runt om i världen - förtöjer mega-lastfartyg och kör sedan tomgång i timmar - vilket ger massor av föroreningar. Och förtöjningen i sig är ett farligt jobb där de anställda utsätts för enorma risker dagligen. På samma sätt drivs majoriteten av världens mobila industriella utrustning av förorenande dieselmotorer. Vårt uppdrag är att ändra detta. Vi kommer att påskynda vårt fokus på att utveckla anslutnings- och elektrifieringslösningar för att möjliggöra avkolning av hamnar och industriella applikationer. Precis som vissa märken leder den framgångsrika elektrifieringen av bilindustrin, kommer vi att leda elektrifieringen av våra marknader. Vi är fast beslutna att bidra till en framtida värld som är renare, säkrare och effektivare, avslutar Norin.