Cavotec Tar order för elektrifiering av containerkranar

Cavotecs motoriserade kabelupprullningssystem minskar miljöpåverkan vid containerhantering. Foto: Cavotec

Cavotec har vunnit två nyckelorder på sina motoriserade kabelrulleelektrifieringssystem för containerkranar i större hamnar i Kina och USA från den ledande krantillverkaren ZPMC.

Beställningarna belyser hur Cavotec tillverkar verksamhetskritiska system som förbättrar säkerheten, maximerar effektiviteten och minimerar miljöpåverkan. Det totala värdet av de två orderna uppgår till mer än 1,3 miljoner euro.

För den första ordern kommer Cavotec att leverera motoriserade kabelrullesystem för elektrifiering av rälsmonterade portalkranar till en containergård i hamnen i Taicang i Kina. Den andra ordern är en upprepad order på motoriserade kabelupprullare för portal- och spridarsystem på containerkranar från fartyg till land i Los Angeles hamn.

Cavotecs motoriserade kabelupprullningssystem minskar miljöpåverkan från containerhantering samtidigt som effektiviteten optimeras.