Uddevalla hamn installerar landström

Stena Lines Saga ligger landströmansluten i Uddevalla hamn under pandemin. Foto: Uddevalla Energi

Uddevalla hamn har i uppdrag att vid behov erbjuda rederier plats för uppläggning av fartyg. Många har uppmärksammat att fartyget Saga legat i Uddevalla under en längre tid, en konsekvens av rådande pandemi.

Uddevallas hamn är vanligen inriktad på gods som lastas och lossas och inte fartyg som ligger still. Därför har det inte funnits tillräckliga förutsättningar för att fartygen ska övergå till el från land.

Men nu har Uddevalla hamn tillsammans med lokala aktörer hittat en lösning på elleveransen och kommer landansluta fartyget Saga. Gemensamma lokala krafter och samarbeten bidrar till bättre miljö i Uddevalla.