Stockholm Parkering framtidssäkrar sina laddsystem

De kommande tre åren kommer Stockholm Parkering att öka antalet laddplatser med 50 procent. Foto: CTEK

CTEK utökar sitt samarbete med Stockholm Parkering och installerar flertalet nya laddpunkter i Stockholm Parkerings parkeringshus. Lösningen innebär att Stockholm Parkering framtidssäkrar sina parkeringsplatser med ett skalbart laddsystem som även går att bygga ut över tid.

– Efterfrågan på laddinfrastruktur ökar i takt med att vi ser fler och fler elbilar på vägarna. Stockholm är inget undantag och Stockholms stad har satt som mål att ha 4000 publika laddstationer i Stockholm till 2022. Därför fortsätter vi arbetet med att stärka infrastrukturen för laddbara bilar, säger Cecilia Routledge, internationell chef för CTEK e-mobility.

Stockholm Parkering har redan 2100 installerade laddplatser för elbilar, flest av alla bolag och kommuner i landet. För att möta bilisternas efterfrågan och Stockholms stads klimatmål intensifieras nu detta arbete ytterligare. Stockholm Parkering valde därför CTEK:s senaste lösning för lastbalansering för att framtidssäkra sin laddinfrastruktur och enkelt kunna utöka antalet laddstationer vid behov.

 – De kommande tre åren kommer vi att öka antalet laddplatser i de fastigheter vi själva äger från 20 procent till 50 procent. Detta motsvarar cirka 1900 nya laddplatser i det nuvarande beståndet. Till detta tillkommer laddplatser i vår nyproduktion, totalt handlar det om cirka 2700 nya laddplatser, förklarar Christian Rockberger, vd för Stockholm Parkering.

Förutom att Stockholm Parkering planerar att förse 50 procent av p-platserna med laddmöjlighet vid nyproduktion ska bolaget också göra förberedande arbeten så att resterande p-platser vid behov enkelt kan förses med laddmöjlighet.

I avtalet med Stockholm Parkering ingår CTEKs senaste laddbox Chargestorm Connected 2 med både dubbla eller enkelt typ2 uttag samt CTEKs lösning för lastbalansering CGC500  och tillgången till CTEKs molnbaserade laddportal för drift, övervakning och administration av användare och laddstationer, Charge Portal.