Sveriges Handelskamrar efterlyser offensiva satsningar på infrastruktur

Sveriges Handelskamrar efterlyser helhetstänk för nationella investeringar i infrastruktur. Arkivbild

Sveriges Handelskamrar från norr till söder efterfrågar på Di Debatt ett helhetstänk för att klara de investeringar i infrastruktur som landet behöver. Handelskamrarna menar att Sveriges infrastruktur är i stort behov av såväl nyinvesteringar som upprustning. Många års undermåligt underhåll och otillräckliga investeringar har bäddat för den situation vi befinner oss i, med stora, viktiga och kostsamma behov runt om i landet.

"Som företrädare för det regionala näringslivet ser vi allvarligt på läget, som riskerar skada förutsättningarna för företagens framsteg och tillväxt, och därigenom Sveriges framtida utveckling. I förlängningen riskerar vi svenska arbetstillfällen, konkurrenskraft samt långsammare klimatomställning. Det som behövs nu är offensiva satsningar på infrastruktur för att Sverige ska ha ett rikt näringsliv och vara attraktivt för nyetableringar även i framtiden", skriver handelskamrarna på Di Debatt.