Niam väljer Netmores nyckelfärdiga 5G-lösning

Niams fastighetsbeståndet förses med öppen 5G-infrastruktur. Arkivbild

Niam med över 1.7 miljoner kvadratmeter fastigheter i sitt bestånd, väljer Netmore som 5G-operatör när fastighetsbeståndet ska förses med öppen 5G-infrastruktur för inomhusbruk. Lösningen möjliggör för fastighetsägaren att själv använda tekniken samtidigt som mobiloperatörer kan nyttja infrastrukturen och erbjuda 5G-tjänster på platsen.

Att Niams fastighetsbestånd förses med Netmores 5G-lösning innebär även att fastigheterna ansluts till Netmores fastighetsnätverk, och därmed tar del av Netmores kompletta fastighetserbjudande.

– Vi är glada att Niam valt vår öppna 5G-lösning som är framtagen med utgångspunkt i denna nya marknad, där fastighetsägarna spelar en central roll. Som 5G-operatör med fokus på fastigheter och IoT möjliggör vi för fastighetsägare att stärka sitt driftnetto genom nya intäkter, samtidigt som mobiloperatörer erbjuds åtkomst till den nya 5G-infrastrukturen, säger Ove Anebygd, vd Netmore.

Jennifer Andersson, Managing Partner på Niam, komenterar, ”Niam arbetar ständigt med att skapa attraktiva fastigheter för våra hyresgäster och med detta samarbete så blir Niam en av de första fastighetsägarna att erbjuda sina hyresgäster fullskalig 5G uppkoppling. För våra hyresgäster innebär detta att de kan ta del av den absolut senaste teknologin. Vidare möjliggör detta en tydligt förbättrad säkerhetsnivå på uppkoppling än vad som varit möjligt innan 5G vilket vi tror att många hyresgäster värdesätter.