Skellefteå kommun bygger ny bro över älven mellan Karlgård och Nordanå

Den nya bron blir hängverksbro med träöverbyggnad och blir bli 400 meter lång. Bild: Skellefteå kommun

Samhällsbyggnadsnämnden i Skellefteå har tilldelat Kauno Tiltai uppdraget att bygga Karlgårdsbron.

– Vi ser fram emot att inleda ett samarbete med Kauno Tiltai som är en ny aktör för oss här i Skellefteå. Det är glädjande att vi har omvärldens ögon på oss och även får in anbud från företag utanför Sverige, säger projektchef Karin Degerfeldt vid Skellefteå kommun som har deltagit i upphandlingen.

    Mark- och miljödomstolen gav tillstånd till att bygga bron under hösten 2020. En dom som satte villkoren för byggprojektet, såväl vad gäller vissa konstruktionsprinciper som hur byggprocessen ska genomföras. Kauno Tiltai får nu i uppdrag att detaljprojektera och ta fram den slutgiltiga gestaltningen under våren för att sedan börja bygga hösten 2021. Kommunfullmäktige har sedan tidigare avsatt 300 mnkr för bron.

    Kauno Tiltai är ett av de största infrastrukturföretagen i Baltikum. Företaget är specialiserat på byggande av bland annat vägar och broar. Kauno Tiltai har byggt över 100 broar och har över 1000 anställda. Sedan 2014 har företaget etablerat sig på den svenska marknaden, Kauno Tiltai Sverige, som nu tilldelats uppdraget att bygga Karlgårdsbron.

    – Utbyggnaden av infrastrukturen fortsätter. Vi befinner oss mitt i en samhällsomvandling som går rasande fort. Vi ser en positiv befolkningsutveckling som driver på förtätningar av bostäder, nya arbetsplatser och ökad handel. Karlgårdsbron är därför nödvändig i vår växande kommun, säger kommunalråd Lorents Burman (S).