Netmore vinner 5G-upphandling på Irland

Satsningen utgör Irlands första dedikerade 5G-innovationszon. Arkivbild

Netmore vinner 5G-upphandling för det irländska nationella forskningscentrumet Confirm Smart Manifacturing som bedrivs vid University of Limerick. Kontraktet löper initialt på tre år med option på förlängning. Installationen påbörjas under första kvartalet och Netmores uppgift är utöver installationen att agera operatör och underhålla nätverket. Netmores teknik kommer bland annat att användas för att utforska förutsättningar för helt trådlösa fabriker. Andra användningsområden är förebyggande underhåll, och man kommer även använda 5G för att med hjälp av triangulering spåra och kartlägga tillverkningsrobotarnas rörelser.

Tekniken kommer att utgöra en central del när Confirm, projektledare för initiativet, i samarbete med University of Limerick gör en satsning på forskning inom smart tillverkning, vilket är en del av Industri 4.0 där 5G-teknologins särskilda egenskaper möjliggör för ett antal nya tillämpningsområden. Detta tack vare att den mycket höga överföringshastigheten kombineras med en svarstid som är lägre än motsvarigheten för fiber.

Confirm listar en rad tänkbara tillämpningar där Netmores 5G-nät kommer att nyttjas för att tjäna forskningen. Fokus ligger på att stärka konkurrenskraften inom den för Irland mycket viktiga tillverkningsindustrin, och syftet är att utveckla lösningar som kan appliceras i skarpa miljöer.

Netmores teknik kommer bland annat att användas för att utforska förutsättningar för helt trådlösa fabriker. Ett annat användningsområde är förebyggande underhåll (predictive maintenance), och man kommer även använda 5G för att med hjälp av triangulering spåra och kartlägga tillverkningsrobotarnas rörelser ned på millimeternivå.

Satsningen utgör Irlands första dedikerade 5G-innovationszon med särskilt fokus på tillverkningsindustrin, och lösningarna som tas fram ska kunna användas för framtida installationer av tekniken inom industrin.