Netmore förvärvar nederländska Techtenna

Ska fokusera på att driftsätta storskaliga IoT-projekt. Arkivbild

Nätbolaget European Connectivity Networks, ECN, som samägs av Netmore Group och infrastrukturbolaget Polar Structure förvärvar nederländska LoRaWAN-operatören Techtenna. Affären omfattar både nätverksinfrastruktur och befintliga kundavtal med tillhörande abonnemang, och förväntas bidra till signifikant sensortillväxt i IoT-nätet de kommande åren.

– Förvärvet av Techtenna är ett viktigt steg för vår europeiska IoT expansion. Vi möjliggör genom detta förutsättningar att enkelt och kostnadseffektivt koppla upp smarta mätare och sensorer som ger förutsättningar för mätbarhet och spårbarhet. Affären innebär även att det goda samarbetet mellan Polar Structure och Netmore tar nästa steg och att vårt gemensamma bolag European Connectivity Networks utvecklas i linje med den uttalade målbilden, säger Tobias Emanuelsson, vd, Polar Structure

– Tack vare Netmore och ECN får Techtenna de förutsättningar som krävs för att kunna accelerera affären och fokusera på att driftsätta storskaliga IoT-projekt. Vi får även en partner vars mycket tydliga vision och målbild för LoRaWAN i Europa på både kort och lång sikt gynnar våra befintliga kunder och samarbetspartners med anledning av den ökade skalbarhet som det växande nätet medför, säger Marco Sprenkels, vd & Grundare, Techtenna

Förvärvet av nederländska Techtenna är av stor betydelse för både Netmore och ECN. Netmore kommer tack vare förvärvet, i egenskap av att vara operatör för LoRaWAN, markant att utöka sin adresserbara marknad.

För nätbolaget ECN innebär förvärvet att man omgående kan ansluta Techtennas LoRaWAN-gateways till det redan växande IoT-nätet, vilket medför att den geografiska täckningen utökas till att omfatta merparten av Nederländerna på ett kostnadseffektivt sätt. ECN kommer även fortsätta investera i nätet med en målbild att nå full nationell täckning.

Både Netmore och ECN gagnas även av att man tar över Techtennas befintliga kundstock samt de presumtiva kunder vilka bearbetas idag. Techtennas nät försörjer idag ett betydande antal IoT-projekt. Dessa projekt, som görs tillsammans med erkända aktörer, beräknas bidra signifikant till sensortillväxten i nätet.

– I och med förvärvet av Techtenna förstärker vi vår redan starka position och organisation i den växande europeiska IoT marknaden. Techtennas två grundare Marco Sprenkels och Jeroen Goos är mycket viktiga tillskott till vår organisation med den kunskap och lokala marknadsnärvaro de för med sig. Vi befäster nu positionen som en av Europas snabbast växande IoT-operatörer, både när det kommer till geografisk täckning och antalet sensorer som löpande kopplas upp i vårt nät. Samarbetet med Polar Structure skapar en unik förutsättning för en fortsatt europeisk utbyggnad, säger Ove Anebygd, vd, Netmore Group