Skanska tar USA-uppdrag värt 3,2 miljarder kronor

Skanska bygger kabelsystem för cirka 310 miljoner kronor. Foto: Skanska

Skanska har tecknat ett avtal med Penn District Station Developer LLC om att renovera avgångshallen tillhörande Pennsylvania Station Long Island Rail Road i New York, New York, USA. Kontraktet är värt cirka 3,2 miljarder kronor, och kommer att ingå i orderingången för USA för fjärde kvartalet 2020.

Kontraktet inkluderar design och konstruktion av utvidgningen av avgångshallen som finns på 33:e gatan, inklusive höjda takhöjder, uppgraderad belysning, digitala informationsskärmar samt tekniskt och elektriskt arbete för att ta fram nya ytor och andra stationsförbättringar. I enlighet med amerikanska funktionshinderlagen inkluderar kontraktet uppgraderad åtkomst från avgångshallen till tågplattformarna, inklusive installation av en ny hiss. Byggnadsarbetena är påbörjade och planeras vara färdiga under första kvartalet 2023.