Alfa Laval tar vattenreningsorder i Singapore

Tar vattenreningsorder värd 75 miljoner kronor. Arkivbild

Alfa Laval har tagit en order för leverans av dekantrar till en vattenreningsanläggning i Singapore. Ordern har ett värde av cirka 75 miljoner kronor och bokades inom affärsenheten Decanters i Livsmedel- och vattendivisionen. Leverans beräknas ske under 2022.

Ordern omfattar Alfa Laval dekantrar som kommer att användas i vattenreningsverket för att avvattna och förtjocka slam från både kommunalt avloppsvatten och industriella processer.

– Vi har ett brett sortiment av pålitliga och effektiva produkter för att rena och behandla avloppsvatten. En effektiv behandling koncentrerar slammet och gör det möjligt att rena vattnet för återanvändning. Det är en bra lösning både för våra kunder och för miljön, säger Nish Patel, chef för Livsmedel- och vattendivisionen.