Uppsala satsar på infrastruktur

Uppsala län planerar för många infrastruktursatsningar under de närmaste åren. Foto: Uppsala kommun

Uppsala län planerar för många infrastruktursatsningar under de närmaste åren. Den relativt översiktliga länsplanen – vars innehåll fastställdes av regionfullmäktige i juni 2018 – har konkretiserats i en genomförandeplan för åren 2021-2027 som beskriver infrastruktursatsningar som finansieras av nationell plan, länsplanen och Region Uppsala.

Genomförandeplanen beskriver åtgärder med tillhörande budget som planeras under 2021 med utblick fem år framåt. Åtgärder och tidsangivelser är inriktningar som många gånger behöver stämmas av mot den pågående samhällsplaneringen. Därefter finns ofta behov av preciseringar via särskilda åtgärdsvalsstudier eller andra utredningar, innan slutlig planering och genomförande kan bli aktuell. Uppsala läns kommuner har haft möjlighet att komma med inspel till genomförandeplanen under höstens kommunrundor.

– Genomförandeplanen är ett betydelsefullt dokument, inte bara för oss politiker utan för att invånarna i Uppsala län på så sätt får en bild över allt vi gör inom regional infrastruktur på relativt kort sikt, säger Johan Örjes (C), ordförande i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.        

För år 2021 är den planerade budgetramen 132 miljoner kronor, vilket framförallt finansieras via nationell plan och länsplanen. Den totalt planerade budgeten för 2021-2027 är 1.245 miljoner kronor.