Uppsala kommun utgår från att fyrspårsavtalet ligger fast

Fyra spår mellan Uppsala och Stockholm skapar stora möjligheter att utveckla staden. Foto: Uppsala kommun

I sitt inriktningsunderlag som nu är ute på remiss anger Trafikverket att man kommer behöva prioritera underhåll av väg- och järnvägsnät och att det därför inte kommer att finnas pengar för att uppfylla fyrspårsavtalet. Uppsala kommun är inte formell remissinstans, men eftersom det handlar om en så viktig fråga beslutade kommunstyrelsen idag att gå in med ett yttrande.

– Ansvarig minister Tomas Eneroth har sagt att regeringens prioritering ligger fast. Vi utgår från att det gäller och jobbar vidare för att uppfylla vår del av avtalet, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Uppsala kommun har de senaste åren lagt stora resurser för att uppfylla åtagandena i fyrspårsavtalet, med ett hållbart och innovativt samhällsbyggande i fokus. Om Trafikverkets utspel skulle stämma går både stora resurser och en viktig del i Uppsalas utveckling förlorade. Allt arbete genomförs under Uppsalapaketet som består av:

  • 21 500 nya bostäder och 10 000–15 000 nya arbetsplatser i de sydöstra stadsdelarna
  • Kapacitetsstark kollektivtrafik (i samverkan med Region Uppsala)
  • Utvecklingsplan för Uppsala central och Uppsala södra
  • Planering av innovativa och hållbara tekniska försörjningssystem

Genomförandet av dessa planer kräver nära samverkan och synkronisering mellan kommunen, regionen och Trafikverket. Därför får en otydlighet från Trafikverket stora negativa konsekvenser, skriver Uppsala kommun i sitt yttrande.

– Fyrspår är viktigt för Uppsala. Med en ny station i Bergsbrunna kan vi utveckla staden söderut. Goda pendlingsmöjligheter är en förutsättning för att Uppsalas företag ska kunna fortsätta växa och anställa, säger Erik Pelling.