Elva bygger om Nora kommuns avloppsreningsverk

Avloppsreningsverket i Nora ska utökas. Bild: Elva ProcessAutomation

Elva ProcessAutomation har fått uppdraget att bygga om avloppsreningsverket i Nora kommun. Affären är värd 151 miljoner kronor och är den andra fasen av projektet i Nora.

– Det här är verkligen ett intressant uppdrag som vi fått möjlighet att genomföra. Projektet utförs som ett partneringprojekt, vilket innebär mycket stor samverkan mellan beställare och ingående parter. Vi ser många fördelar med den här projektformen. Engagemanget ökar och erfarenheter tas tillvara och fångas upp på ett bra sätt. Arbetsgruppen präglas av prestigelöshet med ett öppet och lösningsorienterat klimat vilket leder till en processmässigt stabil anläggning, säger Jörgen Carlsson, marknadsansvarig på Elva ProcessAutomation.

Avloppsreningsverket i Nora ska utökas till en dimensionerande belastning motsvarande 9 900 personekvivalenter och i uppdraget ingår både om- och nybyggnationer. Första arbetet beräknas pågå till och med sommaren 2022.

– Den här affären är jätteviktig för oss. Vi har en tydlig plan för framtiden och uppdraget vi nu fått från Nora kommun bekräftar att vi är på rätt väg, säger Fredrik Jonsson, vd på Norvatek Invest.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ansvarar för vatten och avlopp i Nora kommun och är därmed uppdragsgivare till om- och nybyggnationen av avloppsreningsverket.

– I projekt som är så komplexa och med många olika discipliner är det av största vikt att vi samarbetar med de främsta inom respektive område. Det tycker jag att vi har lyckats med i det här projektet, säger Jörgen Carlsson.