Dricksvattenförsörjningen till Billinge och Stockamöllan tryggad

Under bevattningsförbudet 2018 fylldes vattenreservoaren i Billinge med tankbil under flera månader. Foto: VA Syd.

Nu är risken för sinande vatten i Billinge och Stockamöllan ett minne blott. Med en ny 1 mil lång ledning har VA Syd byggt en robust och säker anläggning för trygg dricksvattenleverans.

Rekordtorr sommar 2018 som i juli ledde till ett bevattningsförbud i Billinge och Stockamöllan som varade ända in i januari 2019. Vattenreservoaren i Billinge fick fyllas på med tankbilar under flera månader. I dag har en cirka 10 kilometer lång överföringsledning från Stehag har byggts för att säkra dricksvattenleveransen till orterna, både vad det gäller kvalitet och kvantitet.

– Vi har jobbat systematiskt för att bygga denna överföringsledning som nu kommer att ge Billinge- och Stockamöllaborna trygg tillgång till vatten. Det har varit ett stort projekt och en viktig investering, så vi är både stolta och glada över att det nu är i hamn, säger Lars Alm, driftchef på dricksvattenenheten på VA Syd.

Tidigare hade orterna sin kommunala vattenförsörjning från små vattenverk dit det pumpades grundvatten från så kallade borror. Dessa riskerade att inte uppfylla de krav på kvalitet och leveranssäkerhet som finns för dricksvatten.

Nu kommer vattnet från sjön Bolmen i Småland via Ringsjöverket där det renas. Vattnet är mjukare än tidigare med än hårdhet på cirka 3,5 °dH. En lägre hårdhetsgrad är skonsammare mot ledningarna och bättre för miljön då det exempelvis krävs mindre disk- och tvättmedel.

– Vid torra och varma somrar kan de boende i Billinge och Stockamöllan sitta lugnare i båten nu, med vetskapen att det kommer att finnas vatten i kranen, säger Lars Alm.