SKB och Skanska i avtal om infrastruktur i Forsmark

Skanska uppgraderar infrastrukturen på Forsmarks industriområde. Arkivbild

SKB har upphandlat avtal för ett antal arbeten i Forsmark, som innefattar vägbyggen och infrastruktur samt en ny parkering inom SKB:s industriområde. Skanskas regionala gren i Uppsala och Gävle blir huvudentreprenör för arbetena som gäller anläggning av vägar inklusive gatubelysning och infrastruktur som el, tele, VA samt fjärrkyla/fjärrvärme och tillhörande stationer.

– Vi behöver förbereda industriområdets infrastruktur så att vi är redo den dag vi har de tillstånd vi behöver för att börja bygga våra anläggningar. Nu höjer vi kvaliteten på vägnätet och gör nödvändiga installationer, säger Stefan Hafstad, som är ansvarig för projektet inom SKB.

– Det är glädjande att totalentreprenaden är från regionen och det känns kul att resultatet från projektet kommer finnas kvar i många år framöver, säger Stefan Hafstad.