Inmätning viktig för ledningsanvisning till gräventreprenörer

Geomatikk hjälper Falu Energi & Vatten med inmätning av nya ledningsnät. Foto: Geomatikk

Falu Energi & Vatten, FEV, är dotterbolag till Falu kommun och försörjer invånarna med el, vatten, fjärrvärme/kyla, fiber, avloppsrening och återvinning. FEV anlitar Geomatikk för inmätning och ledningsanvisning sedan flera år. Att ledningar är korrekt inmätta är bland annat viktigt för att ledningsanvisningen till gräventreprenörerna ska bli bra. Det är det främsta skyddet mot grävskador.

Falu Energi & Vatten anlitar Geomatikk för att uppdatera inmätningsdata över framförallt fiber- och telenäten då de tidigare inmätningarna är lite otydliga. Korrekt inmätningsdata är viktigt för långsiktig förvaltning av näten och Geomatikk anlitas även vid nyförläggning. Annica Berger, projektör och dokumentatör lägger order till Geomatikk direkt i systemen DP Com och DP Power.

— Vi sköter den mesta kommunikationen via systemet, berättar Annica och förklarar att arbetsorder läggs in, Geomatikk avläser och rapporterar när uppdraget är utfört. Systemet meddelar om alla uppdateringar.

Filerna med data skickas sedan via e-post och läggs in i systemet av FEVs dokumentatörer. Annica är mycket nöjd med leveransnivån: Det innebär att informationen är korrekt och tillförlitlig vilket har betydelse för såväl den dagliga driften som den långsiktiga förvaltningen. En stor fördel är att Geomatikk är proaktiva och rapporterar i systemet om de ser avvikelser i fält, till exempel att något inte stämmer i ett elskåp.

— Då noterar vi det att kan skicka ut en av våra tekniker om det behövs, säger Johan Bergström som är tf driftchef.