Geomatikk förvärvar Kraftservice i Härnösand

Geomatikk förvärvar Kraftservice och breddar därmed sitt erbjudande. Foto: Geomatikk

Geomatikk växer och förvärvar 100 procent av aktierna i Kraftservice i Norden. Kraftservice är baserat i Härnösand och verksamma inom bland annat ledningsanvisning, inmätning och besiktningar av nätinfrastruktur. Förvärvet stärker båda bolagen eftersom båda parters befintliga kunder kan erbjudas en större helhet.

— Kraftservice är ett innovativt företag som vi har samarbetat med på ett bra sätt i flera år, säger Petter Holmberg, vd Geomatikk . Vi ser flera synergieffekter för båda parter och våra kunder, inom såväl kundadministration som i fält.

Kraftservice har varit verksamt sedan 2009, har 10 anställda och en stabil kundbas för de tjänster som erbjuds.

— För oss känns det som ett naturligt steg att gå ihop med Geomatikk, säger Henrik Sellergren, Kraftservice och fortsätter:

— Vi har kompletterande verksamhet och kan också bredda kompetensen inom Geomatikk med besiktningstjänster.

Efter ett rekordår 2020 och med Hg Capital som ny majoritetsägare från februari 2021 fokuserar Geomatikk-gruppen nu på tillväxt genom förvärv. Affären med Kraftservice är ett steg i denna tillväxtstrategi.