Geomatikk tar avtal med Ellevio

Ellevio anlitar Geomatikk för inmätning och ledningsanvisning. Foto: Fredrik Karlsson

Jämn och hög kvalitet på inmätningsdata, leverans väl inom de överenskomna tidsramarna och ett utvecklande samarbete — det är några av skälen till att Ellevio väljer Geomatikk för inmätning av nyförlagda och befintliga elnät. Nu i sommar tecknades en förlängning av avtalet.

Avtalet omfattar geodetisk inmätning av nyförlagda och i vissa fall även befintliga elnät. Precisionskraven beror på hur trångt det är bland den nedgrävda infrastrukturen. För befintliga elnät avropar Ellevio inmätning för att förtydliga och förbättra befintlig dokumentation eller skapa ny över gamla elnät där det saknas.

— Att vi får ett konsekvent material underlättar dessutom mycket för våra dokumentationsspecialister. Kvaliteten blir högre i dokumentationen vilket i sin tur leder till att vi kan planera bättre när vi utvecklar vår verksamhet, säger Rebecca Åquist, Service Manager på Ellevio.

— Ellevio anlitar oss även för ledningsanvisning och vi ser att det finns samordningsfördelar för både dem och oss, menar Roger Lundgren, sälj- och marknadschef Geomatikk och kundansvarig för Ellevio.