Sandviken tar kontroll över markarbeten

Med tjänsten grävtillstånd fick Sandvikens kommun kontroll över markarbeten på den kommunala marken. Foto: Geomatikk

Sandviken kommun använder tjänsten Grävtillstånd från Geomatikk för markarbeten som sker på kommunens mark. Tidigare hade man inget system för tillstånden. Nu har både kontrollen och intäkterna ökat.

— Vi hade helt enkelt inget system för grävtillstånd, säger Frida Hellbom, markingenjör på Mark- och exploateringsavdelningen.

— Utöver att vi inte visste var det grävdes kände vi inte till trafikavstängningar och återställningar skedde godtyckligt från entreprenörernas sida. Vi hade inget att sätta emot om det blev fel.

Sedan hösten 2021 är systemet för hantering av grävtillstånd via Geomatikk igång. I korthet fungerar det så att Geomatikk fångar upp markarbeten på kommunens mark via Ledningskollen. En handläggare kontaktar frågeställaren och ser till att en ansökan kommer in till kommunen. Entreprenören får ta del av bestämmelser om återställning och upprätta en trafikanordningsplan. När arbetet är klart ska entreprenören lämna in en slutrapport över återställningen så att kommunen kan inspektera.

— Nu finns det bestämmelser för hur det ska gå till så att det är tydligt både för entreprenörerna och våra inspektörer, säger Frida.

Mark- och exploateringsavdelningen hade länge diskuterat problemet och tittat på olika systemlösningar innan de bestämde sig för Geomatikks tjänst som kombinerar personlig handläggning med en digital tjänst där tjänstemännen har full insyn i alla ärenden.

— Systemet är enkelt och pedagogiskt, en viktig poäng är att det är integrerat med Ledningskollen som fångar upp de flesta ärendena. Handläggarstödet fungerar jättebra, de är jätteduktiga, svarar supersnabbt och hjälper både entreprenörerna och oss på kommunen, tycker Frida.

Tidigare stängdes trafiken av utan planering vid markarbeten vilket kunde innebära att intilliggande gator eller vägar också var avstängda. Det ledde förstås till klagomål från invånarna. Idag lämnas en trafikanordningsplan via systemet till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som kontrollerar och godkänner.

— Oftast är allt ok men det händer att de föreslår en annan lösning eller en samordning med andra arbeten där det är möjligt, säger Frida och fortsätter:

— En annan viktig aspekt är att vi kan skydda träden bättre. Det är inte så lätt att ersätta 30-40 år gamla träd men nu kan även stadsträdgårdsmästaren inspektera var arbetet ska utföras och tala med entreprenörerna hur de kan göra för att inte skada träden.