Många ledningsanvisningar hos Geomatikk

Geomatikks drygt 170 fälttekniker är stationerade över hela Sverige. Foto: Geomatikk

Geomatikk har haft en hektisk vår, sommar och höst med upp till tusen ärenden dagligen från ledningskollen.se. Tomas Gradin är affärsområdeschef ledningsanvisning på Geomatikk.

– Varje ledningsanvisningsärende ska hanteras av våra handläggare på Nätservice inom 24 timmar. Det ställer höga krav på att vi har en väl inarbetad, digitaliserad process och medarbetare med lokal kunskap om näten där det ska grävas, säger Tomas Gradin och fortsätter:

Många av kunderna har rikstäckande ledningsnät. Geomatikks drygt 170 fälttekniker är stationerade över hela Sverige och har ofta ett väletablerat nätverk bland entreprenörerna i sina områden.

– Vi lägger stor vikt vid att vara det lokala företaget i hela Sverige. Det genomsyrar alla delar i processen, från handläggaren som hanterar ärendet till koordinatorn som fördelar arbetet till fältteknikern. Alla som har kontakt med frågeställaren har koll på just det området och vilka regler som gäller för nätet som ska sättas ut – alla ledningsägare har ju sina rutiner.

Det är kritiskt att utsättningen sker i rätt tid, så att grävningen kan ske som planerat med så färska markeringar som möjligt. För mindre organisationer kan det vara en utmaning då antal ledningsanvisningar ofta varierar i ett område och medarbetare kan vara lediga eller ha slutat. Tomas Gradin menar att Geomatikk alltid har den kapacitet som krävs:

– Eftersom vi har många fälttekniker spridda över hela landet har vi alltid en stabil leveransförmåga. Om vi ser en ökning av ärenden i ett område eller om någon är ledig eller slutar så kan vi temporärt låna in medarbetare från närområdet för att täcka upp.