Region Stockholm vill ha Trafikverkets elvägspilot

Region Stockholm pekar ut sträckan mellan Nynäshamn-Västerhaninge som lämplig elvägspilot. Foto: Trafikverket

Region Stockholm har lämnat över en rapport till Trafikverket inför valet av en elvägspilot. Trafikverket har pekat ut väg 73, sträckan mellan Nynäshamn-Västerhaninge på 26 kilometer som en av två potentiella vägar som uppfyller de krav som de har ställt inför ett pilotprojekt för en elväg. Region Stockholm har under våren förberett en rapport som beskriver möjligheterna och nyttorna med en elväg på väg 73, som nu överlämnats till Trafikverket som underlag inför ett slutgiltigt beslut.

– Godstrafiken ligger långt efter persontrafiken i klimatarbetet och har alltför länge varit en blind fläck i klimatpolitiken. En elväg på väg 73 är ett viktigt steg för att klimatanpassa godstransporterna i Stockholmsregionen. Med elektrifierad godstrafik kan vi radikalt minska både klimatpåverkan, luftföroreningar och buller, säger Gustav Hemming (C) Tillväxt- och Samhällsplaneringsregionråd.

Endast en av de två kandidaterna kommer att antas för en pilot, med inriktningen att koppla ihop pilotsträckan med framtida elvägar i ett storskaligt elvägssystem. Den utvalda sträckan väg 73 i Stockholms län är idag en hårt trafikerad väg som riskerar att drabbas av ännu mer trängsel när Norviks hamn förväntas bli den primära hamnen för godstransporter till Stockholm och Mälardalen. Containertrafik till Frihamnen och delar av RoRo-trafiken till Nynäshamns hamn flyttar till den nya hamnen i Norvik. Därmed blir Norviks hamn ett nytt logistiknav i den redan växande Stockholms- och Mälardalsregionen.

– Vill trafikverket ha största möjliga nytta för både klimatet och Sveriges konkurrenskraft borde en elvägspilot i Stockholms län vara idealisk. Lyckas vi på allvar få igång elektrifieringen i huvudstaden kommer det att sprida sig över landet, säger Gustav Hemming (C).