PEAB bygger ut Pampushamnen på Händelö i Norrköping

Kontraktssumman för utbyggnaden av Norrköpings hamn uppgår till 345 miljoner kronor. Foto: Norrköpings hamn

Norrköpings Hamn lämnar inre hamnen för att ge plats åt bostäder och växer istället  i Pampushamnen på Händelö. Med en fortsatt expansiv hamn har Norrköping, och hela den kringliggande regionen stöd för en stark framtida utveckling. Det är Peab som fått uppdraget att bygga ut Pampushamnen på Händelö i Norrköping. Beställare är Norrköpings Hamn  och kontraktssumman uppgår till 345 miljoner kronor.

Projektet innefattar byggnation av en ny pålad plattformskaj om 310 meter, en 60 meter lång tyngdlyftskaj och en ny hamnplan för uppställningsytor för gods. Det kommer även att anläggas nya ledningar för vatten och avlopp samt kompletterande muddring av hamnbassängen för att uppnå erforderligt djup för fartygstrafiken i hela hamnbassängen. Uppdraget är en utförandentreprenad. Byggstart sker i september 2020 och projektet beräknas vara klart i slutet av 2024.

Materialförsörjningen i projektet kommer främst från en närliggande fastighet som Norrköpings Hamn förfogar över, där Peab ska framställa fyllnadsmaterialet till utbyggnaden av hamnplanen.

– Vi ser fram emot att vara delaktiga i utvecklingen av Pampushamnen. Vi är en lokal samhällsbyggare och en av framgångsfaktorerna är att vi internt samverkar inom flera affärsområden. Det gör att vi kan säkerställa att vi har rätt resurser och kompetens under hela projektet, säger Berth Larsson, regionchef på Peab.

Vi känner förtroende för hur Peab kommer att utföra denna viktiga entreprenad och vi ser fram emot ett bra samarbete under hela projektet, säger Eric Gustavsson, projektledare för hamnutbyggnaden på Norrköpings Hamn.

Norrköpings hamn är en fullservicehamn med hantering av en rad olika varuslag, främst skogs-, stål-, spannmåls-, energi- och petroleumprodukter, containers samt projektlaster från svenska industrier. Som en del i den stadsomvandling som sker i Norrköping upphör hamnverksamheten i det inre hamnområdet. Norrköpings kommun har därför beslutat att satsa på en utveckling av hamnen genom en utbyggnad av kajerna och terminalområdet vid Pampushamnen, som är Norrköpings djuphamn.

Norrköping är ansett som ett av landets starkare logistiklägen, med en väl utvecklad land- och sjöinfrastruktur. Staden har ett fördelaktigt läge med närhet till stora produktions- och konsumtionsområden, och ett strategiskt läge i den växande östersjöregionen. Norrköpings hamn är av stor betydelse i arbetet med stadens och regionens roll och utveckling som logistikcentrum. Norrköpings hamn har stor betydelse för det lokala och regionala näringslivet. Många företag har lokaliserat sina verksamheter i regionen utifrån möjligheterna till effektiva transporter.