Malmberg bygger biogasanläggning ät VafabMiljö

Anläggningen planeras att driftsättas våren 2021. Visionsbild: Malmberg

Malmberg har tecknat kontrakt på en biogasuppdrageringsanläggning i Sverige. Beställare är VafabMiljö Kommunalförbund i Västerås. Leveransen inkluderar en Malmberg Compact GR 6 med en kapacitet med att uppgradera 700 Nm3/h biogas till biometan. Den uppgraderade gasen ska användas till fordonsbränsle. Anläggningen planeras att driftsättas våren 2021.

– Det känns otroligt kul att få leverera en biogasanläggning till VafabMiljö. Biogasdebatten är igång på allvar i Sverige och biogasen behövs för att kunna skapa det cirkulära samhället. Organiskt och jordbruksavfall är en enorm energikälla som inte bör slösas bort. Att skapa värde för kunden och samtidigt leverera en hållbar lösning som utvecklar deras affär är alltid en prioritet för oss på Malmberg. Dessutom var vår lösning 15–20 procent lägre i pris per uppgraderad Nm3-gas jämfört med våra konkurrenter.

VafabMiljö är ett Kommunalförbund bildat av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun. Vi arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering och återvinning. Inom denna region bor cirka 330 000 människor och här finns 16 000 företag som genererar avfall.