Nationell plan för infrastrukturen tar form

hög tid att se över och säkra upp framtidens infrastruktur. Foto: Tågföretagen

Nationell plan 2022–2033 – det blir den första Nationella planen som sträcker sig efter det numera magiska året 2030. Efter nästan ett års försening tycks det nu äntligen hända saker. Den nyvunna styrfarten för arbetet med planen kan hänga samman med behovet att knyta upp låsningarna kopplade till Arlandas framtid och bygget av nya stambanor.

Och när den ekonomiska nedgången är ett faktum är det hög tid att se över prioriteringarna för jobbskapande infrastruktursatsningar och säkra upp framtidens infrastruktur. Om regeringens beslut om fastställande av planen ska hinnas med före valet 2022 så krävs dock ett synnerligen högt tempo.

Infrastrukturdepartementet ska lämna inriktningsunderlag till Trafikverket, riksdagen ska besluta om en infrastrukturproposition, Trafikverkets planförslag ska skickas ut på remiss och regeringen ska – förhoppningsvis med stöd av andra partier – fatta beslut om fastställande av planen våren 2022.

Järnvägsbranschens samverkansforum – JBS – har genomfört ett styrelsemöte där förbundsdirektör Pierre Sandberg deltog för första gången. Frågor på agendan denna gång var Trafikinformation, TTT – Tillsammans för Tåg i Tid och branschens kompetensförsörjning. Olika systembrister väntar på att bli omhändertagna, till exempel att branschen ännu saknar accepterade yrkesroller och yrkeskoder och att kravställningen för godkännande av lärare, material och examination.