Eleda förvärvar One Nordic från Altor Fund

One Nordic breddar Eledas expertis inom förnybar energi. Foto: One

One Nordic kommer att förvärvas av Eleda-koncernen, vilken i sin tur i majoritet ägs av Altor fund V. Det nya Eleda blir en expansiv koncern med fokus på ledningsinfrastruktur och anläggningsarbeten inom infrastruktur, med fokus på små och mellanstora projekt och tjänster inom bland annat vatten-, väg-, och energiarbeten samt datorhallar.

JVAB stärker Eleda i Stockholmsområdet och har stark expertis inom vatten- och avloppsarbeten. One Nordic bidrar med ny kunskap och breddar Eledas expertis inom eldistribution och förnybar energi. Bolagen har en imponerande tillväxtresa bakom sig, med ökande marknadsandelar i snabbväxande delar av marknaden. Tillsammans uppgick bolagens omsättning till omkring 6 miljarder kronor 2019.

– One Nordic är idag starkare än någonsin. Under Altors ägande har One Nordic framgångsrikt breddat verksamheten från service och underhåll inom eldistribution till tjänster och projekt inom förnybar energi, och vi ser nu fram emot nästa tillväxtresa som en del av Eleda. Vi har redan flera gemensamma kunder och vi ser fram emot att de blir ännu fler, säger Jonas Arvidsson, vd på One Nordic koncernen.