Eltel tecknar finskt avtal värt 38 miljoner euro

Eltel kommer att ansvara för projektledning, materialhantering och logistik. Foto: Eltel

Eltels Communication-verksamhet i Finland har tecknat ett treårigt ramavtal med Valokuitunen Oy, ett nyligen etablerat joint venture mellan CapMan Infra och Telia, för att bygga fiber till hemmet, FTTH. Avtalet är värt cirka 38 miljoner euro.

Eltel och Valokuitunen kommer att verka i nära samarbete och Eltel kommer att ansvara för projektledning, materialhantering och logistik, utbyggnad av fibernät, installationstjänster och dokumentation. De första projekten kommer att utföras i Åbo-regionen, Nyland och Helsingfors storstadsområde.